A brochure on intellectual property rights

a brochure on intellectual property rights

Brošiūra apie intelektualios nuosavybės teises. Skirta universitetams ir tyrimų institucijoms Afrikos šalyse.

Užsakyti