Aplinkos marketingas siekiant plėtoti santykius su vartotojais

aplinkos-marketingas-siekant-pletoti-santykius-su-vartotojaisMokomąją knygą sudaro penki skyriai, kuriuose glaustai, nuosekliai ir kompleksiškai pateikiamos teorinės aplinkos marketingo taikymo, plėtojant santykius su žaliųjų produktų vartotojais, įžvalgos ir jų empirinis pagrindimas.

Užsakyti