Kavalerijos lauko tarnybos pagrindai

Grinius.:
Kavalerijos lauko tarnybos pagrindai.
 Kaunas : Vyr. štabo spaudos ir šviet. sk., 1930.
 41 p.

PDF