Lietuvos kario atsiminimai

Leonas Čerškus

Lietuvos kario atsiminimai

“Lietuvos kario atsiminimai” yra unikalus lietuviškos memuaristikos pavyzdys, kartu ir svarbus dokumentas, liudijantis apie nebaudžiamų komunistų nusikaltimus. Čia atvaizduotas bene tragiškiausias mūsų istorijos tarpsnis, žvelgiant per vieno eilinio nepriklausomos Lietuvos kario, Lietuvos kariuomenės savanorio Leono Čerskio-Čerškaus nueitą tarnybos kelią, nuo 1940 kovo mėnesio 1 dienos, kai jaunas kaunietis padavė prašymą stoti savanoriu į Lietuvos kariuomenę, per 1991 metų Sausio 13 kruvinąją naktį, kai politkalinys ištikimai budėjo prie vėl atkurtos Lietuvos parlamento, laukdamas, kol šiandieniniai enkavedistai tęs savo kruvinus nusikaltimus prieš mūsų valstybę, ir iki pat pasitraukimo į rezervą 1993 rugpjūčio 31 d., kai paskutinis uniformuotas okupacinės kariuomenės kareivis išvyko iš šalies.

HTTP