Mąslaus Vyčio beieškant


PDF

Antraštė:
Mąslaus Vyčio beieškant: Lietuviškos karinės minties raida ir būklė po nepriklausomybės atkūrimo (1990 – 2014)
Išleidimo duomenys: 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilnius: 2016
Apimtis:    
234 p.
UDK:    
355(474.5)(091)
Šl-17
ISBN:
978-609-8074-46-8
Tema:    
Karyba