Soprotivlenije materialov

PDF

Antraštė:
Повторительный курсъ сопротивленiя материаловъ : сборникомъ задачъ, чаще всего встрђчающихся на практикђ примђнительно къ требованіямъ фабрично-заводской практики : для техниковъ при техническихъ конторахъ и бюро / составилъ Г.Л.Г-гъ
Išleidimo duomenys:
Санкт-Петербургъ, 1902
Apimtis:
39 p., 1 įd. lap.
Serija:
Домашняя библiотека техника
Pastabos:
Tikroji sudarytojo pavardė: Генрих Лазаревич Герценберг
UDK:
539.3/.6(076)
Kiti rengėjai:
Герценберг, Генрих Лазаревич
Tema:
Medžiagų atsparumas – Uždaviniai, pratimai ir kt.

Užsakymas