Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudymo lentelės

PDF

Antraštė:  Sunkiųjų kulkosvaidžių šaudymo lentelė
Išleista:     Kaunas : Vyr. štabo spaudos ir šviet. sk., 1931
Apimtis:   27 p. :lent.

Užsakyti