Vidutinio minosvaidžio 16. šaudymo lentelė : vidutinėms sprogstamosioms minoms ir užtaisams pav. 17.

PDF

Antraštė:  Sunkiųjų kulkosvaidžių mokymo statutas
Išleista:     Kaunas : Valst. sp., [1938]
Apimtis:   28 p. :lent.

Užsakyti